Aansprakelijkheidsverzekering zakelijk

Een aanprakelijkheidsverzekering voor bedrijven (AVB) biedt dekking voor aan derden toegebrachte schade door uw werknemers, productiemiddelen, producten en verleende diensten. Maar ook schade aan (bedrijfs)gebouwen óf milieuvervuiling die door een plotselinge gebeurtenis ontstaat, zoals een ontsnapte gaswolk, vallen hieronder.

Het gaat hierbij om aansprakelijkheid voor lichamelijk letsel maar ook materiële schade en gevolgschade, zoals inkomstenverlies. Als u bijvoorbeeld een computermonitor van een opdrachtgever omstoot waardoor deze kapot valt, dan wordt de schade vergoed.

Als de schade geen personen of zaken treft, wordt gesproken over zuivere vermogensschade. Dit kan het geval zijn bij een verkeerd advies van een advocaat of notaris. Om dit risico af te dekken dient u een beroepsaansprakelijkheidsverzekering af te sluiten

Het doel van de AVB is de bescherming van het vermogen van verzekerden tegen aanspraken van derden. Een AVB dekt de schaden ontstaan tijdens de verzekeringsduur. In beginsel is het verzekerde bedrag per gebeurtenis de maximale uitkering bij een gedekte schade.