Aansprakelijkheidsverzekering

Een aansprakelijkheidsverzekering voor particulieren (AVP) dekt zowel materiële als vermogensschade die in de privésituatie wordt aangericht.
– Het particuliere aansprakelijkheidsrisico is ook gedekt wanneer de schade wordt toegebracht
   door uw huisdieren of door (on)roerende zaken die u bezit.
– Heeft u een gezinsaansprakelijkheidsverzekering, dan is ook de schade die uw partner of een van uw
kinderen aan anderen toebrengt verzekerd.
– Minderjarige kinderen zijn altijd meeverzekerd, ook als ze niet thuis wonen.
– Meerderjarige kinderen zijn meeverzekerd als ze thuis wonen of buitenshuis wonen in verband
met studie.
– Sommige verzekeraars rekenen voor deze verzekering ook logés en inwonende ouders, schoonouders
en grootouders tot uw gezin.
– De aansprakelijkheid voor letselschade die gezinsleden elkaar toebrengen is gedekt.
– Ook gedekt zijn de kosten in verband met niet-terechte aanspraken (iemand stelt u ten onrechte
aansprakelijk). De verzekeraar neemt het verweer daartegen geheel voor haar rekening en ook
neemt zij u daarmee alle rompslomp uit handen.
De polis werkt volgens het beginsel dat alles gedekt is, tenzij in de polis vermeld staat dat de betreffende schade is uitgesloten. Dat betekent ook dat er sprake is van een werelddekking. Maar ook (geleidelijke) milieuschaden, veroorzaakt door bijvoorbeeld een olietank of asbest, zijn gedekt voor zover u voor die schade aansprakelijk bent.