Annuïteiten hypotheek

Bij de annuïteitenhypotheek betaalt u een vast bruto totaalbedrag aan rente en aflossing per maand. De rente is fiscaal aftrekbaar. Doordat gedurende de looptijd de hoofdsom daalt, vermindert het rente-aandeel in het totaalbedrag en neemt het bedrag aan aflossing geleidelijk toe.

Het totaalbedrag aan rente en aflossing blijft dus gedurende de gehele looptijd constant. Het netto te betalen maandbedrag stijgt door de afname van het fiscale voordeel.