Arbeidsongeschiktheidsverzekering

Een arbeidsongeschiktheidsverzekering is bedoeld voor zelfstandig ondernemers en directeuren-grootaandeelhouders die geen aanspraak kunnen maken op uitkeringen van een werknemersverzekering zoals de WIA (Wet werk en Inkomen naar Arbeidsvermogen). Voor particulieren is er een woonlastenbeschermer. De woonlastenbeschermer of arbeidsongeschiktheidsverzekering keert een vooraf afgesproken bedrag uit voor iedere dag dat u arbeidsongeschikt bent. U heeft een grote vrijheid om de verzekeringsvoorwaarden mee te bepalen. Doorgaans wordt echter met de verzekeraar afgesproken dat maximaal tachtig procent van het gemiddelde inkomen verzekerd mag worden.
Raakt u gedeeltelijk arbeidsongeschikt, dan vindt ook een gedeeltelijke uitkering plaats volgens een in de polis vastgelegde uitkeringsschaal. Het is gebruikelijk dat u een bepaalde wachttijd bepaalt. Dit is een eigen risico periode waarover geen uitkering plaatsvindt.