Autoverzekering

Wet Aansprakelijkheidsverzekering Motorrijtuigen (WAM) verplicht iedereen die een motorrijtuig bezit een WAM-verzekering af te sluiten. Deze wet regelt ook aan welke minimumeisen de verzekering moet voldoen. De verzekering dekt de schade die u met uw motorrijtuig veroorzaakt en is standaard van kracht in heel Europa.

De schade lijdende partij heeft het recht rechtstreeks bij uw verzekeraar aan te kloppen voor de schade.

De premie is onder meer afhankelijk van het soort motorrijtuig, het aantal kilometers dat u per jaar aflegt, het soort gebruik, de cataloguswaarde, maar is ook vaak afhankelijk van de regio waarin u woont. Bij auto’s speelt bij de premieberekening ook het gewicht een rol, bij motoren de cilinderinhoud.

De schade die door een aanhangwagen/caravan aan een derde wordt toegebracht, is verzekerd op de WA-verzekering van de auto. Datzelfde geldt voor schade die ontstaat door afvallende lading. Voor gekentekende motorrijtuigen verzorgt de RDW de centrale registratie. Voor ongekentekende motorrijtuigen geeft de verzekeraar altijd een verzekeringsbewijs af.