CAR verzekering

Een CAR (Construction All Risks) verzekering is een verzekering die dekking biedt tegen de financïele gevolgen van een schade bij een object in aan- of verbouw.

Als verzekerden worden doorgaans aangemerkt:
– de verzekeringnemer (contractant en premiebetaler)
– de opdrachtgever en diens directie
– (hoofd- en onder-)aannemers
– eventuele architecten, constructeurs alsmede overige adviseurs

Vaak wordt in de polis aangegeven wie de verzekeringnemer is. Regelmatig komt het voor dat aannemers, onderaannemers en installateurs meeverzekerd zijn. De verzekeringnemer heeft altijd de bevoegdheid om verzekerden al dan niet toe te laten op de polis, dit eventueel met het oog op het schadevrij houden van de verzekering.

Indien een verzekerde is toegelaten op de polis dan heeft deze de mogelijkheid om zelfstandig een schade te melden bij de verzekeraar en de verzekeraar mag de schade-uitkeringen rechtstreeks voldoen aan de schadelijdende partij.