Compagnonverzekering

Een compagnonverzekering is een overlijdensrisicoverzekering. Deze verzekering is van toepassing wanneer u met meerdere personen een bedrijf heeft. Deze verzekering komt tot uitkering wanneer één van de compagnons overlijdt. Door middel van deze verzekering zorgt u ervoor dat bedrijfscontinuïteit gewaarborgd is.

In de praktijk komt het vaak voor dat een bedrijf meerdere eigenaren heeft. Bijvoorbeeld in de vorm van een VOF, of een BV met meerdere DGA’s. In dat soort situaties is er vaak sprake van een overnamebeding. Hierin wordt dan bepaald dat in geval van overlijden van een van de partners de andere(n) het recht hebben om het aandeel van de overledene partner over te nemen. Hierdoor kan het bedrijf zelf blijven bestaan, ook na overlijden van een van de eigenaren en wordt bereikt dat de erfgenamen van de overledene zich niet met de bedrijfsvoering kunnen gaan bemoeien. Zij worden immers desnoods tegen hun zin uitgekocht volgens het overnamebeding.

Een compagnonsverzekering keert bij overlijden van een vennoot van een onderneming of maatschap een bedrag ineens uit aan de overlevende compagnon(s). De verzekering wordt gesloten door de vennoten op elkaars leven. Met het bedrag dat vrijkomt bij het overlijden van één van de vennoten kunnen de andere vennoten het bedrijfsaandeel van de overleden vennoot opkopen en zo de bedrijfscontinuïteit waarborgen.