Computer- en elektronicaverzekering

Een computer- en electronicaverzekering is een verzekering die u schadeloos stelt bij onvoorziene gebeurtenissen. Hierdoor zijn in principe alleen reparatie- en vervangingskosten verzekerd. Afschrijving of normale waardevermindering worden niet meeverzekerd.