Doorlopend krediet

Doorlopend krediet is een lening waarbij de leensom gedurende de looptijd telkens weer geheel of gedeeltelijk kan worden opgenomen. Over het openstaande saldo van het krediet wordt rente in rekening gebracht.

Bij een doorlopend krediet worden de theoretische looptijd en rente in de leenovereenkomst vastgelegd maar zijn gedurende de looptijd wel aan wijziging onderhevig. Het verloop van de lening staat dan ook niet vast.

De rentevergoeding die voor een doorlopend krediet in rekening wordt gebracht is meestal hoger dan die bij een hypotheek, wegens het ontbreken van pandrecht, en een persoonlijke lening, wegens het renterisico.

De aflossing vindt meestal plaats door een maandtermijn te berekenen als percentage van de kredietlimiet (vaak 2%) of van het openstaand saldo. Kenmerkend voor een doorlopend krediet is dat de lener tijdens de looptijd zonder boete extra mag aflossen waardoor de looptijd wordt verkort.

Omdat het vaak voorkomt dat leners weer opnemen uit hun doorlopend krediet, waardoor de looptijd wordt verlengd, wordt deze kredietvorm soms ook wel schertsend een doodlopend krediet genoemd.