Doorlopende reis- en annuleringsverzekering

Een doorlopende reisverzekering dekt schade en kosten die het gevolg zijn van onvoorziene gebeurtenissen op reis. Een reisverzekering is een combinatie van een aantal verzekeringsrubrieken in één pakket. Meestal bestaat zo’n pakket uit de volgende rubrieken:
– Ongevallen
– Geneeskundige kosten 
– Buitengewone kosten
   zoals de kosten van gedwongen langer verblijf, de begrafenis- of crematiekosten van een verzekerde in
het buitenland, de kosten verbonden aan opsporings- en/of reddingsacties,  telecommunicatiekosten,

   huur van vervangend vervoer.–  Bagage, inclusief reisdocumenten

U kunt meestal kiezen uit een aantal pakketten en dekkingsrubrieken, waardoor u een optimale aansluiting krijgt met de verzekeringen die u al heeft. Daarnaast kunt u kiezen uit verschillende verzekerde bedragen per pakket, bijvoorbeeld verzekerd bedrag bagage: € 2.000, € 3.000 of € 5.000 en voor de rubriek geneeskundige kosten uit € 25.000, € 50.000 of de kostprijs.

Een annuleringsverzekering is een verzekering dat de schade vergoed als een al geboekte vakantie door ernstige omstandigheden niet door kan gaan, of als u door ernstige omstandigheden de vakantie moet onderbreken. Indien u hier niet voor verzekerd bent, dan krijgt u over het algemeen de reissom of bijvoorbeeld de betaalde huur voor een vakantiewoning niet terug.

In de polis staat duidelijk aangegeven wanneer de kosten voor een vakantie die niet door kan gaan of voortijdig wordt afgebroken worden vergoed. Dat is bijvoorbeeld het geval wanneer een lid van het reisgezelschap, een naast familielid en soms zelfs een huisdier plotseling overlijdt. Ook het (ernstig) ziek worden van een verzekerde of van één van de naaste familieleden is gedekt. De verzekeraar kan verlangen dat in dergelijke gevallen een overlijdensverklaring of een verklaring van de behandelend arts kan worden overhandigt.

Wat ook onder de dekking kan vallen is het plotseling werkloos worden, het kopen van een eigen huis of een van belang zijnde schade die verzekerde lijdt (bijvoorbeeld een afgebrand woonhuis).