Gebouwenverzekering

Een gebouwen- of opstalverzekering is een verzekering die u beschermd tegen eventuele financiële schade ten gevolge van schade aan het pand. Uw gebouwverzekering is nauw verweven met uw inventarisverzekering en eventueel uw bedrijfsschadeverzekering. Het is raadzaam om deze niet gescheiden af te sluiten maar bij voorkeur op één polis onder te brengen.

Afhankelijk van uw bedrijfsgrootte en uw bedrijfsactiviteiten neemt de complexiteit toe en daarmee ook de eisen die verzekeringsmaatschappijen stellen voordat ze u als risico willen accepteren.

In veel gevallen zal de verzekeringsmaatschappij een inspecteur bij u langs sturen om het risico te inspecteren. Hij of zij zal u dan vragen stellen over preventie, beveiliging, activiteiten, opslag, logistiek, brandwerende middelen, aanwezige goederen, inventaris en de waarde van uw gebouw. Op basis van zijn of haar bevindingen maakt de inspecteur een inspectierapport op met daarin een aantal bevindingen en aanbevelingen. Sommige van die aanbevelingen zijn dwingend van aard en zonder dat ze zijn uitgevoerd zal de verzekeringsmaatschappij u niet willen verzekeren. De andere aanbevelingen resulteren doorgaans in een premiekorting wanneer ze door u worden uitgevoerd. Het risico voor de verzekeringsmaatschappij vermindert immers.