Huurkoop

Huurkoop is een kredietvorm waarbij de lening altijd gekoppeld is aan een bepaald goed. Denk bijvoorbeeld aan een auto, motor, caravan of boot. Pas als u de laatste termijnbetaling aan de kredietverstrekker betaald heeft, wordt u officieel eigenaar van uw aankoop. Het is de bedoeling dat de looptijd van de huurkoopovereenkomst wordt afgestemd op de verwachte gebruiksduur van de auto, motor of caravan.

Huurkoop verschilt van lease door het feit dat de eigendomsoverdracht aan het einde van het traject van rechtswege gebeurt en dus niet optioneel is. Huurkoop verschilt van koop op afbetaling door het feit dat de eigendomsoverdracht pas overgaat op de huurkoper aan het einde van de periode.

Een variant is een huurkoopcontract waarbij de huurkoper op elk ogenblik in het traject de koopoptie kan uitoefenen tegen vooraf bepaalde voorwaarden, namelijk de verrekening van de betaalde huur als deel van de koopprijs.

Het voordeel voor de kredietverstrekker is dat het goed de factor voor een zakelijke borgstelling blijft vormen tijdens de uitoefening van het contract. Komt de huurkoper zijn verplichtingen niet na dan kan de huurverkoper zijn eigendomsrecht laten gelden en de koper het verder genot van het goed ontzeggen. Dit wil niet zeggen dat er dan eventueel geen schadevergoeding moet betaald worden.

Het voordeel voor de huurkoper is dat door het verminderde risico aan de kant van de verkoper het krediet goedkoper is en dat bij niet-naleving van de huurkoop-verplichting alleen het voorwerp borg staat. Bij een koop-op-afbetaling kan de verkoper tot beslagleggingen overgaan, in de eerste plaats op de inkomsten en indien nodig ook op goederen.

Huurkoop is een constructie die vooral goederen tot voorwerp heeft met een lange tot zeer lange levensduur.