Kredietverzekering

Een kredietverzekering is een verzekering die de eventueel uitblijvende betaling van uw debiteuren overneemt. De verzekeraar zal vervolgens de gelden bij de debiteur proberen te verhalen. Dat uw debiteuren u betalen is van levensbelang. Het zijn uw liquiditeiten en daarmee veelal de levensstroom van uw organisatie. Gemiddeld bedraagt de post ‘debiteuren’ 40% van de activa.

Het risico wat u kunt verzekeren door een kredietverzekering laat zich als volgt omschrijven: “het risico een verlies te lijden doordat hij geheel of gedeeltelijk geen betaling ontvangt als gevolg van insolventie of vermoedelijke insolventie van de debiteur”.

Insolventie betekent in dit kader:
– Akkoord met alle of een meerderheid van de schuldeisers
– Executie die niet of gedeeltelijk tot betaling van de vordering heeft geleid
– Faillissement
– Surséance van betaling

Van vermoedelijke insolventie spreekt men wanneer 6 maanden na de vervaldag (van de factuur) nog géén betaling heeft ontvangen.

Het mag hierbij niet gaan om:
– Overmacht
– Politieke omstandigheden
– Eén of andere vorm van geweld