Machinebreukverzekering

Een machinebreukverzekering of machineschadeverzekering is een verzekering die allerlei soorten bedrijfsmatig gebruikte machines dekt tegen alle zogenoemde van buiten komende oorzaken. Daarnaast wordt ook de schade gedekt tegen het eigen gebrek van de machine, indien door een van eerder genoemde oorzaken materiële schade ontstaat.De machinebreukverzekering wordt doorgaans alleen afgesloten door een bedrijf of vrije beroepsbeoefenaar met machines die essentieel zijn voor een productieproces (zoals drukpersen, metaalbewerkingsmachines, etc.) en/of machines die een proces vertegenwoordigen (windturbines, energiecentrales).

Normaal gesproken sluit de verzekering aan op een eenvoudige brandverzekering, waardoor in het algemeen de risico’s van brand, blikseminslag, ontploffing en vliegtuigschade zijn uitgesloten.

Gedekte evenementen op een machinebreukverzekering zijn:
–  alle van buiten komende onheilen zoals, maar niet uitsluitend;
–  overspanning
–  aanrijdingen
–  verkeerde bediening
–  instelfouten
–  inductie
–  invallende objecten
–  eigen gebrek

Een bedrijfsschadeverzekering dekt het risico van bedrijfsstilstand door een schade aan een machine. De bedrijfsschadeverzekering biedt doorgaans dekking voor bedrijfsstilstand als gevolg van een door de machineschadeverzekering gedekte schadeoorzaak. Er vindt een uitkering plaats ter hoogte van de gemiste inkomsten, met een maximale uitkeringstermijn variërend tussen de 13 tot 104 weken. De termijn wordt van tevoren afgesproken.