Opstalverzekering

Een opstalverzekering dekt de schade die aan uw woonhuis ontstaat door een groot aantal gevaren. U kunt de schade vergoedt krijgen in de vorm van geld, maar steeds meer verzekeraars bieden de schadevergoeding ook ‘in natura’ aan en regelen dat de schade wordt gerepareerd. In dat geval rekent de verzekeraar rechtstreeks af met het reparatiebedrijf.Een groot aantal gevaren is verzekerd zoals brand, ontploffing, blikseminslag, rook- en roetschade, storm, inbraak en diefstal, diverse vormen van waterschade, aanrijding en vandalisme. Niet verzekerd zijn oorzaken met een catastrofe-achtig karakter, zoals oorlogssituaties, atoomkernreacties en een grote overstroming. Een beperkte overstroming kan echter wel gedekt zijn.

Deze verzekering wordt ook wel brandverzekering of gevarenverzekering genoemd naar het belangrijkste risico dat vroeger werd gedekt.

Hoewel de verzekering bedoeld is voor particuliere woningen, is beperkt zakelijk gebruik meestal geen probleem. Een voorbeeld hiervan is indien u een praktijk aan huis heeft. Naast het woonhuis zelf zijn ook bijgebouwen, schuren, schuttingen e.d. verzekert en ook in beperktere mate de tuinaanleg.

De meeste verzekeraars bieden zeer uitgebreide dekkingen. Soms kun je kiezen tussen een standaarddekking, een extra uitgebreide dekking of een topdekking. Er bestaan diverse opstal- of woonhuispolissen, elk met eigen voorwaarden en premies. Vergelijken is dus nuttig.