Persoonlijke lening

Een persoonlijke lening is een lening waarbij het geleende bedrag in één keer wordt uitbetaald. Door de lener wordt dan in een vaststaand aantal termijnen het geleende bedrag terugbetaald. Elke termijn bevat een aflossingscomponent en rente over de restschuld.

De looptijd en de rente worden in de leenovereenkomst vastgelegd en kunnen gedurende de looptijd niet worden gewijzigd. Bovendien is het, anders dan bij doorlopend krediet, niet toegestaan om afgelost saldo weer op te nemen. Het verloop van de lening staat dan ook geheel vast.

De rentevergoeding die voor een persoonlijke lening in rekening wordt gebracht is hoger dan die bij een hypotheek, wegens het ontbreken van zekerheid, en lager dan bij een doorlopend krediet, wegens het ontbreken van renterisico.