Rechtsbijstandverzekering

Een rechtsbijstandverzekering geeft u recht op rechtshulp. Afhankelijk van het gekozen pakket zijn geschillen op onder meer de terreinen verkeer, wonen en inkomen verzekerd.U heeft recht op juridische bijstand door een jurist van de rechtsbijstandverzekeraar. Maar ook de kosten van inschakeling van externe deskundigen of advocaten vallen onder de dekking, evenals de kosten van een gerechtelijke procedure.

De rechtsbijstandverzekering biedt niet alleen uitkomst bij conflicten, maar ook als u ten onrechte een dagvaarding ontvangt van de Officier van Justitie. Als het een overtreding of een misdrijf betreft die opgenomen is in uw pakket, dan kan de verzekering recht geven op bijstand in de strafzaak.

Conflicten in eigen land zijn al behoorlijk vervelend, maar vaak voelt u zich helemaal hulpeloos als u problemen krijgt in het buitenland. Hoe vindt u in een vreemde taal de goede argumenten? Hoe overtuigt u de politie ervan dat u geen schuld heeft betreffende een aanrijding? Veel verzekeraars hebben een uitgebreide verkeersdekking waarbij dit soort zaken ook zijn verzekerd.