Spaarhypotheek

Een spaarhypotheek is een levenhypotheek. Er zijn twee componenten: een hypotheek en een levensverzekering. Op de hypotheek wordt niet afgelost. Tijdens de looptijd wordt uitsluitend rente betaald over de hoofdsom, deze rente is fiscaal aftrekbaar.

De levensverzekering is een gemengde levensverzekering. Dit betekent dat de verzekering tot uitkering komt op de einddatum of bij overlijden voor de einddatum. Voor de levensverzekering wordt premie betaald, deze premie bestaat uit een spaardeel en een risico deel voor de dekking tegen overlijdensrisico. Over de spaardelen wordt een rente vergoed gelijk aan de hypotheekrente. De hoogte van de spaardelen wordt zodanig vastgesteld dat aan het eind van de looptijd de waarde van de polis exact gelijk is aan het verzekerd (hypotheek)bedrag.