Spaarproducten

Een spaarverzekering keert een afgesproken bedrag uit, meestal vermeerderd met winstbijschrijvingen, op een vooraf bepaald tijdstip wanneer de verzekerde op dat moment nog in leven is.

Deze verzekering wordt meestal gebruikt in combinatie met andere vormen van levensverzekering, zoals een uitkering bij overlijden. Bij deze combinatie ontstaat een gegarandeerde uitkering, namelijk als de verzekerde leeft of als de verzekerde vóór de einddatum van de verzekering overlijdt.

De verzekering kan worden gebruikt als op een bepaald moment een kapitaal nodig is. De kapitaalverzekering kan ook worden gesloten als een ‘traditionele’ verzekering, maar ook als universal-lifeverzekering of unit-linkedverzekering of wel een beleggingsvorm.

Als het uit te keren kapitaal moet worden benut om de hypothecaire schuld af te lossen, is de kapitaalverzekering eigen woning aan te raden.