Uitvaartverzekering

Een uitvaart verzekering heeft tot doel om de financiële gevolgen van de uitvaart van een dierbare op te vangen. Hiervoor zijn verschillende mogelijkheden.

Een natura-uitvaartverzekering betaalt de kosten van een uitvaart en regelt vrijwel alles na het overlijden: van het verzorgen van de rouwkaarten tot en met het regelen van de begrafenis of crematie. Een uitvaartverzekering in geld keert na het overlijden een geldbedrag uit, waarmee de nabestaanden de uitvaartkosten kunnen voldoen.

Als de verzekeraar op grond van een natura-uitvaartverzekering de uitvaart regelt, kan hij ook alle andere zaken zoals opbaren, vervoer en rouwkaarten regelen. Bij een verzekering die geld uitkeert na overlijden, wordt alleen het verzekerde kapitaal ter beschikking gesteld. De uitkering van dit kapitaal staat los van de werkelijke kosten van de uitvaart, terwijl de nabestaanden alles zelf moeten regelen. Bij een verzekering in natura volgt meestal wel een vergoeding in geld als de uitvaart elders of op een andere manier wordt geregeld. Dit bedrag is gemaximeerd.