WGA hiaat verzekering

Een collectieve WGA hiaat uitgebreide verzekering is voor werknemers die zich via hun werkgever willen verzekeren tegen een terugval in het inkomen als ze arbeidsongeschikt worden.Werknemers die gedeeltelijk arbeidsongeschikt raken, krijgen vaak te maken met een forse inkomensterugval. De overheid gaat bij arbeidsongeschiktheidsuitkeringen uit van een maximumdagloon: per 1 januari 2010 is dat € 48.715,65 per jaar.

Als een werknemer arbeidsongeschikt is, kan hij na een tijd een WGA-vervolguitkering of een WGA-loonaanvulling krijgen. Met een collectieve WGA-hiaat uitgebreide verzekering krijgt de werknemer een aanvulling op de WGA-vervolguitkering of de WGA-loonaanvulling.

Uiteraard dient de werknemer ook een WGA-vervolguitkering of WGA-loonaanvulling te krijgen om recht te hebben op deze aanvullende uitkering. De werknemer krijgt een aanvulling tot aan 70% van het loon dat hij verdiende voordat hij ziek werd. Dit loon mag niet meer zijn dan het sv-loon.