Ziekteverzuimverzekering

Een ziekteverzuimverzekering betaald de loonkosten door van een zieke werknemer. Een werkgever is namelijk verplicht om de eerste twee jaar minimaal 70% van het salaris door te betalen. Als uw werknemers door ziekte niet kunnen werken, moet u hun loon doorbetalen. Met deze verzekering krijgt u een vergoeding voor deze kosten. Als u zich hiervoor verzekert, krijgt u een vergoeding voor maximaal 104 weken.

U kunt zich ook verzekeren voor andere kosten die u moet doorbetalen, zoals werkgeverspremies. U kunt (een deel van) deze kosten meeverzekeren.

De verzekering voor loondoorbetaling bij ziekte is voor werkgevers. Bij deze verzekering dienen alle werknemers die op de loonlijst staan, te worden aangemeld. Vrijwel alle verzekeraars zonderen zelfstandigen en DGA’s uit van deze verzekering.